Ofisi ya Raisi, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora