eGov Agency

Usimamizi wa Mifumo

Ongezeko la matumizi ya mifumo katika Utimishi wa Umma imepeleka kuwepo kwa usimamizi wa karibu wa mifumo hiyo kwa ajili ya kutathmini ubora wake.

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz