eGov Agency

Miongozo ya TEHAMA

Sera, Miongozo na Kanuni za TEHAMA ni njia moja ya kurahisisha udhibiti wa matumizi ya mambo mbali mbali yanayohusiana na Serikali

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz