eGov Agency

Ushauri wa Kitaalamu

Ukuaji na mabadiliko ya Teknolojia imechangia kwa kiasi kikubwa uhitaji wa ushauri wa kitaalamu kwenye sekta ya TEHAMA kama vile Ununuzi wa Vifaa vya TEHAMA na ushauri juu ya Utengenezaji wa Mifumo

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz