eGov Agency

Mafunzo

Idara inatoa mafunzo mbali mbali yanayohusiana na TEHAMA katika Taasisi za Serikali. Vile vile idara inajenga uelewa kwenye taasisi hizo kuhusu huduma inazozitoa na TEHAMA kwa ujumla ili kurahisisha jitihada za serikali mtandao ndani ya serikali.

 

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz