eGov Agency

Majukumu ya Idara

  • Kuandaa na kusimamia sera, kanuni na miongozo ya TEHAMA katika Utumishi wa Umma. 
  • Kuoanisha na kuratibu shughuli za Serikali Mtandao kwenye taasisi za umma kwa kuzingatia viwango vilivyowekwa. 
  • Kuendeleza mipango ya TEHAMA katika taasisi za umma kwa madhumuni ya kurahisisha upashanaji wa habari. 
  • Kuwawezesha watendaji wa Serikali katika matumizi ya TEHAMA ili kufikia hatua bora za utoaji huduma. 
  • Kuwezesha na kuratibu maendeleo na kukuza shughuli za utoaji huduma za Serikali kwa njia za kielektroniki na kuhakikisha huduma hizo zinawafikia wananchi. 
  • Kutoa miongozo juu ya ununuzi wa vifaa vyote vya TEHAMA katika Utumishi wa Umma 
  • Kuhakikisha usalama wa mifumo ya TEHAMA katika Utumishi wa Umma. 
  • Kuweka vigezo vya utendaji pamoja na mfumo wa ufuatiliaji ambao utasaidia katika kupima matokeo ya maendeleo ya Serikali Mtandao kijamii na kiuchumi. 
  • Kutayarisha na kufanya kampeni ya kuinua uelewa wa wananchi juu ya huduma zinazotolewa kupitia Serikali Mtandao. 
  • Kutoa ripoti juu ya maendeleo ya utekelezaji wa Serikali Mtandao na mafanikio yake kwa Serikali na jamii kwa ujumla

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz

Anuani

Idara ya Serikali Mtandao
: Mazizini
 : +255 24 22 35689
: info@egoz.go.tz
: www.egoz.go.tz